09123333417      09127350639      021-77333107   

گرمایش فضا باز | هیترایتالیایی هرمی تمام استیل با شیشه کوارتز مدل HHSQ04

گرمایش فضا باز

گرمایش فضا باز | هیترایتالیایی هرمی تمام استیل با شیشه کوارتز مدل HHSQ04


گرمایش فضا باز | مدل: HHSQ04
جنس: استیل ضد زنگ
توان: 11 کیلو وات
(kg/h): 0.4-0.75 گاز مصرف
محدوده شعاع گرمایش: 08-188
نوع فندک: پالسی تمام اتوماتیک
دارای سنسور قطع کن گاز در هنگام قطعی موقت گاز
دارای سنسور قطع کن گاز درصورت واژگونی بخاری
جهت استفاده در فضای باز
عمر باطری جرقه زن )تعداد دفعات(: 0888 بار
قابلیت تنظیم درجه حرارت
اندازه ابعاد ظاهری )میلی متر(: 3338*408
وزن خالص )کیلوگرم(: 31
نوع گاز: پروپان یا بوتان )LPG)
دارای استانداردهای CE اروپا و CSA کانادا