09123333417      09127350639      021-77333107   

بخاری بدون دودکش ٧٣٤ آبسال

بخاری بدون دودکش ٧٣٤ آبسال


-دارای رنگهای متنوع
-دارای بازه حرارتی 9.99٪
-بدون دودكش
-قابل نصب روی دیوار و بر روی زمین همراه با پایه مخصوص موجود در بسته بندی
-مجهز به رگوالتور جهت ثابت كردن نوسانات گاز ورودی
-مجهز به جرقه زن پیزو الكتریكElectric Piezo
-دارای سیستم كنترل اكسیژن محیط (OSD(
-ابعاد : عرض 0.46 * عمق 10 * ارتقاع 00 سانتی متر
-وزن : 4.0 كیلو گرم
-نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی NG
-حجم گرمادهی : 90 متر مكعب
-میزان گرمادهی : 1066 – 1466 – 4166 كیلو كالری در ساعت
-میزان گار مصرفی : 126 – 066 – 446 لیتر بر ساعت
-فشار گاز : 4.mbar12
-قطر سوزن : 4.1 و 94.6 میلی متر
-رنگ بندی : قهوه ای شکالتی/ آبی / نوك مدادی
-به همراه ضمانت نامه
توجه : استفاده از تمامی انواع بخاری بدون دودكش در حمام و اتاق خواب مجاز نمی باشد

 

بخاری تابشی 402 Gبا بهره گیری از آخرین دستاوردهای تكنولوژی سوخت و بهینه سازی انرژی در دنیا تحتلیسانس Sicar ایتالیا ساخته شده و با جلوگیری از اتالف انرژی و برخورداری از بازده حرارتی باال سبب صرفهجویی در هزینه های شما نیز می شود .این بخاری مطابق با آخرین استاندارد 2.11.Z21 ANSI ساخته شده وباالترین میزان ایمنی را برای شما به ارمغان می آورد . بازده 9.99 ٪دراین محصول باعث می شود كه تقریبا تمامسوخت مصرفی صرف ایجاد حرارت و گرما شود . در حالی كه در بخاری های دودكش دار بیش از 06 ٪حرارتاز طریق دودكش به هدر می رود . سیستم كنترل اكسیژن نسبت به درصد اكسیژن محیط حساس بوده و چنانچه درصداكسیژن كاهش یابد )یا به علتی گازكربنیك زیاد شود( بخاری خاموش می شود و تا تهویه كامل محیط بخاری را نمیتوان روشن نمود .مشعل این بخاری دارای احتراق كامل است و میزان گازهای مضر حاصل از احتراق )منواكسیدكربن( نزدیك به صفر است . این بخاری به دلیل حجم و وزن كم براحتی بر روی دیوار قابل نصب بوده و فضایكمی را اشغال می نماید و با توجه به طراحی و تنوع رنگ برایدكوراسیون های مختلف مناسب می باشد . بدنه اینبخاری دارای پوشش رنگ كوره ای می باشد كه به روش الكتروستاتیك و تمام اتوماتیك اجرا می شود.
سایر ویژگی ها:· تحت لیسانس Sicar ایتالیا · قابل استفاده با گاز طبیعی · قابل نصب روی دیوار و بر روی زمین )همراه با پایه مخصوص موجود در بسته بندی ، جهت نصب بر روی زمین ( · بدون نیاز به دودکش · مجهز به· ODSتسریع در انتقال حرارت در مدل مجهز به فن · مجهز به گاورنر جهت ثابت کردن نوسنات گاز ورودی گازورودی · مشعل این بخاری دارای احتراق کامل است . · این بخاری به دلیل حجم و وزن کم به راحتی بر روی دیوارقابل نصب بوده و فضای کمی را اشغال می نماید و با توجه به طراحی و تنوع رنگ برای هر نوع دکوارسیونمناسب می باشد . · بدنه این بخاری دارای پوشش رنگ پودری کوره ای می باشد که به روش الکترواستاتیک و تمام اتوماتیک اجرا می شود .

تماس با کارشناس