09123333417      09127350639      021-77333107   

بخاری گاز سوز متحرک مدل 440

بخاری گاز سوز متحرک مدل 440


نوع سوخت : گاز مایع )اجاره این بخاری فقط با گاز كپسولی قابل استفاده می باشدو فضایی به همین منظور جهت قرار دادن كپسول
در پشت بخاری در نظر گرفته شده است (
-بازده حرارتی 9/99%
-بدون نیاز به دودکش
-ابعاد : عرض 4.46 * عمق 42 * ارتفاع 0.22 سانتی متر
-حجم گرمادهی : 40
-میزان گرمادهی : كم 1166 – متوسط 1166 – زیاد 0466 كیلوكالری بر ساعت
-میزان گاز مصرفی: كم 166 – متوسط 196 – زیاد 196 لیتر بر ساعت
mbar 12.9: گاز فشار-
-دارای پایه چرخ دار جهت جابجایی آسان حتی با مخزن گاز
-تحت لیسانس SICARایتالیا
-قابلیت انتقال حرارت به دو طرق تابشی و جابجایی
-دارای سه درجه گرمادهی کم – متوسط – زیاد
-مجهز به جرقه زدن( ELECTRIC PIEZO(
( ANSI.Z,21.11,2 )جهانی استاندارد با مطابق-
-دارای سیستم کنترل اکسیژن محیط( ODS(
-رنگ بندی: نوك مدادی / آبی / زرد
-به همراه ضمانت نامه

بخاری گازسوز مدل 446 آبسال با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تكنولوژی سوخت و بهینه سازی انرژی در دنیا تحت لیسانس Sicar ایتالیا ساخته شده و با جلوگیری از اتالف انرژی و برخورداری از بازدهحرارتی باال سبب صرفه جویی در هزینه های شما نیز می شود.گاز کربنیک نتیجه سوخت کامل است)اما درصد این گاز باید قابل کنترل باشد (.سیستم کنترل اکسیژن نسبتبه درصد اکسیژن محیط حساس بوده و چنانچه درصد اکسیژن کاهش یابد )یا به عبارتی گاز کربنیک زیادشود ( بخاری خاموش میشود و تا تهویه کامل محیط ، بخاری را نمیتوان روشن نمودبدنه این بخاری با پوشش رنگ چکشی کوره ای به روش الکترو استاتیک و تمام اتوماتیک اجرا شده است. http://garmayeshiran.com

تماس با کارشناسان